Lesní klub Felbiánek (dále jen „LKF“) vychází z konceptu lesních mateřských škol, kdy výuka dětí probíhá převážně venku, v okolní přírodě, za každého počasí a v každém ročním období. Za tmy, nebo při velmi nepříznivém počasí probíhá výuka v zázemí LKF.

Proč vzdělávat děti v přírodě?

Pobyt dětí v přírodě, zejména v lese, podporuje jejich kreativitu, schopnosti komunikace a plánování, sebedůvěru, vytrvalost a schopnost koncentrace. Dále děti inspiruje k tvůrčí činnosti, a tím k rozvoji manuální šikovnosti a fantazie. V neposlední řadě pohyb dětí venku zvyšuje jejich tělesnou a psychickou odolnost a celkově posiluje jejich imunitní systém. Proto je příroda a les vhodným a podnětným prostředím, ve kterém se děti cítí bezpečně a sebejistě a které jim zajišťuje možnost přirozeně se rozvíjet a vzdělávat.