Obecným cílem spolku Felbiánek je seznámení dětí s podstatou udržitelného rozvoje vycházejícího z používání selského rozumu. Tohoto cíle se Felbiánek snaží dosáhnout prostřednictvím svých programů EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty). Hlavní dva směry našich programů představujeme níže.

 

FELBIÁNKOVA ZAHRADA


Nová venkovní učebna na úpatí hory Plešivce
– realizace výukových lekcí EVVO pro děti MŠ a ZŠ
– realizace odborných seminářů pro pedagogy MŠ a ZŠ, studenty pedagogiky a lektory EVVO


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí