INFO SCHŮZKY PRO ZÁJEMCE

– Zajímá vás jak funguje naše Lesní komunitní škola?
– Uvažujete o přihlášení vašeho potomka do prvního trojročí?
– Jste z okolí pod Plešivcem a hledáte alternativu k běžné základní škole?

Ozvěte se nám, domluvíme se na individuální schůzce! 

skritek@felbianek.cz 

„Lidé mají se učiti, pokud nejvíce možno,

ne nabývati rozumu z knih, nýbrž z nebe, země,

dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy

a ne pouze cizí pozorování a doklady o věcech.“

 

— Jan Amos Komenský, Velká didaktika

 

Jsme lesní komunitní škola, která funguje na bázi domškoláctví.

Průvodci se věnují skupince max. 10-ti dětí. Děti jsou zapsané na individuáním vzdělávání ve společné kmenové škole a rodiče nadále zodpovídají za jejich vzdělávání.

Průvodce spolu s rodičem a dítětem tvoří portfolio, které je podkladem pro pololetní a roční přezkoušení. Jsou to materiály jako obrázky, vyplněné pracovní listy, vstupenky, fotky, dokumentace výrobků, projektů apod. Přezkoušení probíhá v zázemí komunitní školy formou přátelského rozhovoru s naší koordinátorkou pro individuální vzdělávání, Jindřiškou Veselou.

Rodiče se přezkoušení účastní jako garanti vzdělávání svých dětí.


Ve školním roce 2023/2024 je otevřena skupina pro první trojročí (1.-3.třída) a do budoucna počítáme, že se provoz rozšíří na další trojročí celé základní školy.

 

Průvodce nabízí dětem aktivity, startéry a témata tak, aby směřovala k cílům v zásadních oblastech, které jsou definovány v ročním výukovém plánu jako je čtení, psaní, počítání.

Dítě si volí cestu, jak se k těmto cílům dopracuje a průvodce je připraven reagovat pružně na potřeby a impulzy od dětí.

Zároveň mají děti prostor pro svou vlastní iniciativu, nápady a tvorbu projektů.

Důležitý je pro nás rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dětí, podporujeme otevřenou komunikaci a podnětnou diskuzi, spolupráci a parťáctví. 

Do průběžného hodnocení – sebehodnocení jsou zapojeni průvodci i děti a probíhá formou zpětné vazby a reflexe. 

 

Pedagogická koncepce Lesní komunitní školy Felbiánek vychází z Pedagogické koncepce Lesního klubu Felbiánek, který je k nahlédnutí na webu tady. 

 

 

HLAVNÍ BODY NAŠÍ KONCEPCE A FILOZOFIE JSOU

 

 • – přirozené učení venku v přírodě – učení převážně venku
 • – individuální přístup
 • – bezpečné prostředí s pevnými hranicemi vytvářející pocit jistoty a důvěry pro děti
 • – respektujeme řád a rytmus roku, ctíme tradice a rituály 
 • – podpora vnitřní motivace a sebeřízení
 • – zpětná vazba a pravidelná reflexe
 • – inspirující prostředí
 • – výlety, expedice, zážitky, badatelské dny
 • – učení v souvislostech a projektová výuka
 • – smíšené skupiny po trojročích
 • – svoboda a zároveň odpovědnost,
  – otevřená nenásilná komunikace a zdravé vztahy
 • – konflikt jako příležitost k osobnímu růstu
 • – práce s chybou – chyba není špatně, je to hnací motor jít dál
 • – zaměření na spolupráci, vzájemný respekt a pomoc – spolupráce, vzájemný respekt a pomoc
 • – přátelský a vyladěný tým
 • – zázemí jurty
 •