LUCKA:

Dveře Felbiánku se mně a mé dceři Julii otevřely na jaře roku 2019. Spokojeně jsme prošly klubíkem, školkou a od září 2022 procházíme i školou.

 

Před tím, než se narodila Juli, jsem pracovala v alternativních soukromých školkách.
Vždycky mě lákalo, přiblížit se s dětmi ještě blíž přírodě, vnímat koloběh, dění, změny, přijímat dary
a opečovávat ji.
Ve Felbiánku jsem navíc pocítila svobodu a volnost. Jsem ráda, že můžu být někde, kde mají děti možnost volby, kde se hledí na jejich individuální potřeby, kde jsme všichni na jedné vlně, kde si rozumíme a máme stejné cíle. 
 
Ve školce dávám dětem náruč jistoty, důvěry, bezpečí a bezpodmínečné lásky.
Objevuji s nimi rytmus, svět kolem nás a světy v nich skrze písně, říkadla a volnou hru. 
 
Věnuji se nejstarším školkovým kamarádům v předškolní přípravě.
Zajímám se, jak je správně rozvíjet tak, aby byly připravené na další etapy života.
 
Jsem také hlavním průvodcem ve Felbiánkově Lesní škole.
Pomáhám dětem objevovat svět písmen a číslic, psaní a počtů skrze prvky Waldorfu nebo inspiraci Učíme se venku. Díky terénní výuce či učení venku dávám dětem možnost také přirozeně zdokonalovat jejich jazykové dovednosti, při psaní jsou kreativnější, dokážou projevit plně svůj názor a cíleně je rozvíjím tak, aby měly zdravou sebedůvěru. S dětmi bádám, zkoumám okolní přírodu a bloudím po lese nejen v propojení s přírodovědnými předměty. 
 
Ráda předávám dětem to, co mě samotnou baví.
S dětmi tvořím ze všemožných materiálů od hlíny přes vyšívání, plstění, malbu a kresbu, pastely až k těm méně obvyklým, kdy recyklace ožívá.
Zároveň dávám prostor dětské fantazii, kdy jsou i ty mráčky na obloze růžové a místo vody z nich prší barevné květy. 
Také mě naplňuje na mé cestě ve Felbiánku, opečovávat nejen děti školkové nebo školní, ale i rodiče. Ráda s rodiči komunikuji, předávám informace a zkušenosti a hledám cesty, i když to někdy jsou cesty trnitější. 
 
Trávím čas administrativou, připravuji vzdělávací programy, projekty, tématické plány a další pedagogické důležitosti.