Máte střevo pro EVVO?

 • Chcete umět připravit vlastní environmentální výuku pro děti u vás na zahradě?
 • Spolek Felbiánek ve spolupráci se Středočeským krajem nabízí osm bezplatných seminářů pro pedagogy MŠ se zájmem o environmentální výchovu předškolních dětí.
 • Semináře budou probíhat o sobotách, vždy po dvou v rámci každého ročního období, v zázemí Lesního klubu Felbiánek a v okolní brdské přírodě.
 • Semináře  tematicky obsáhnou čtyři roční období a zaměří se na
  • zážitky a smyslové vjemy dětí cílené na rozvíjení jejich znalostí o významu přírody z hlediska zdrojů potravy,

  • práci s různými druhy odpadu a kritické zamyšlení dětí nad konzumním/spotřebním životním stylem, nad mírou produkce odpadů a způsoby nakládání s nimi,

  • seznámení dětí s krásami brdské přírody, Křivoklátska či Barrandienu a na zážitkovou pedagogiku v terénu,

  • přímé vodní bádání a pochopení významu vody pro svět kolem nás.

 • Každý seminář bude zajištěn odborníky, pedagogy a průvodci s bohatou zkušeností z výuky EVVO v lesních školkách.
 • Každý seminář bude obsahovat přednáškový blok a praktickou část.
 • Všem zapsaným účastníkům budou vždy poskytovány tištěné podklady v papírové i elektronické formě.
 • Součástí programu bude i přednáška na téma “Tipy a triky na podávání EVVO grantů pro předškolní vzdělávání.”
 • Kontakt pro zájemce o přihlášení do programu: felbianek@gmail.com
 • Kalendář jednotlivých seminářů můžete najít zde.