Sedm Divů EVVO

Ekologické vzdělávání je cesta. Pojďme spolu!

Na obrázku výše je  cesta brdským lesem. Poznáte, na které straně je les zdravější? A proč je to tak?

Chtěli byste odpověď na tuto otázku s někým prodiskutovat?

Přidejte se k nám ve Vzdělávacím kurzu s akreditací MŠMT (číslo akreditace: MSMT-11414/2020-4-250).

 

KDY:

Zimní seminář: 22. a 23. 01. 2021 – online

Jarní seminář: 26. a 27. 03. 2021 – zrušen

Letní seminář: 28. a 29. 05. 2021

Letní seminář: 18. a 19. 06. 2021 – náhradní termín za jarní seminář

Podzimní seminář: 08. a 09. 10. 2021

 

KDE:

Hotel U Parku v Hořovicích a brdské lesy

 

ZAČ:

2000,- Kč za osobu

v ceně je 4x nocleh, 4x snídaně a 4x večeře

 

PRO KOHO:

Učitelé MŠ, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času, speciální pedagogové, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

KAPACITA:

24 osob

 

PROGRAM:

Pátek 22.01.2021 – ONLINE

• Přihlášení na online seminář 8:30 – 9:00

• Začátek semináře v 9:00

• Program:

− Přivítání, seznámení, organizační informace

− Úvod do EVVO

− Bloomova taxonomie

− Kolbův cyklus

• Konec semináře v 17:00

Sobota 23.01.2021 – ONLINE

• Začátek semináře v 9:00

• Program:

− Co je to EVVO?

− Význam EVVO v MŠ

− Příprava EVVO programu

− Závěrečná diskuse a reflexe

• Konec semináře v 17:00

Pátek 28.05.2021

• Registrace v Hotelu U Parku 8:30 – 9:00

• Sraz na Placích na Felbabce mezi 9:00 a 9:30

• Program:

− Zoologická vycházka s Mgr. Davidem Fischerem

− Oběd

− Sdílení dopoledního programu

− Prezentace vlastních programů „Voda v krajině“ a diskuse

− Večeře

− Večerní neformální aktivita a volná zábava

Sobota 29.05.2021

• Začátek semináře v 9:30 (Placy, Felbabka)

• Program:

− Lesní aktivity (společné a individuální), reflexe, diskuse

− Oběd

− Sdílení vlastních programů z dopolední části

− Závěrečná diskuse a reflexe

• Konec semináře v 17:00

Další detaily průběžně připravujeme.

Již registrováno: 16 osob

A co že nás čeká?

  • Práce na rozvoji kompetencí osobnosti dle Bloomovy taxonomie a Kolbova cyklu
  • Neformální vzdělávání v přívětivém prostředí
  • Společná i samostatná práce při tvorbě programů EVVO
  • Tvorba EVVO programů pro slabozraké děti

A kdo že nás čeká?

Veronika Kořínková

Jako učitelka v mateřské škole a máma dvou synů si moc přeji, aby byl kladný vztah dětí ke všemu živému a k přírodě kolem nás jednou z jejich hlavních emocí již od útlého věku, a to jak v lesních školkách, tak i ve školkách městských či sídlištních. Proto jsem přijala nabídku stát se součástí tohoto týmu a pro svou profesi a sama pro sebe také výzvu, jak co nejsnáze zajistit maximální efekt s minimálními náklady…

Kristýna Mikésková

Většina předškolních dětí vnímá přírodu jako velkou hernu a badatelnu. Podněcovat v nich cit pro ekologii a zodpovědnost je efektivní tehdy, když se tyto postoje zrcadlí v jednání nás dospělých. Děti s námi tráví dost času na to, aby nás vnímaly nejen jako učitele, ale hlavně jako vzory. Dokázat hodnotit a rozvíjet vlastní znalosti a dovednosti, a také být v kontaktu se svými hodnotami, považuji za známku kvalitního pedagogického přístupu. V projektu 7 divů EVVO mám proto na starost především podporu dospělých v oblasti rozvoje (nejen) pedagogických a lektorských kompetencí.

Petra Wasková

Environmentální výchovou a přírodními vědami se zabývám proto, že to má smysl. Už od malička mě příroda fascinovala, proto se dnes snažím odhalovat její taje svým dětem. A hřeje mě u srdce, když i ony samy ukazují kamarádům, jak je důležité přírodu respektovat a vážit si jí. Vést děti v tomto duchu, být jim správným vzorem a průvodcem je nejvyšší ambicí dobrého vychovatele. Souhlasíte? Tak pojďme společně do toho! Každý za sebe, všichni za přírodu!

Karel Waska

Jako většina dospělých si přeju lepší, nebo aspoň stabilní budoucnost pro děti. Učitelky státních MŠ jsou zhusta přetížené pouhým počtem dětí, které musí udržet v bezpečí, na ekologické vzdělávání jen zřídka zbývá čas. V neformální diskusi o dynamice přírodních systémů a lidském vlivu na ně vždy podporuju užívání selského rozumu a vlastní kritické myšlení. 

Petra Helebrantová

Jako psycholožka, speciální pedagožka a ředitelka neziskové organizace se věnuji lidem, kteří to v životě mají kvůli hendikepu o kus složitější. Málokdo si umí představit, jaké je to být např. na procházce a nevidět na cestu a přírodu kolem sebe, jak se domluvit s okolím, když ho neslyšíme, jak vyrazit na výlet s dětmi, které se pohybují na vozíku. Sama mám zrakové postižení a prožitkem, zážitkem se snažím předávat své zkušenosti, tipy a rady, jak přistupovat k lidem s hendikepem. Dobrá zpráva je, že mnoho věcí lze i s hendikepem dělat, jen se ničeho nebát 😉

Tereza Valkounová

Na základě doktorského studia na Pedagogické fakultě UK sleduje uplatnění vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které ji přivedlo k hlubšímu zájmu o lesní mateřské školy. Ty objevila a zamilovala si během téměř dvouletého studijního pobytu v Německu. V roce 2010 stála u zrodu Asociace lesních mateřských škol. Od té doby přispívá k rozvoji lesních MŠ nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy. Vyjednává legislativní podmínky pro vzdělávání dětí v přírodě se státními institucemi. V roce 2016 se podařilo uzákonit lesní mateřské školy jako jednu z forem uznávaného a podporovaného předškolního vzdělávání.  Tereza Valkounová zastává názor, že děti mají právo hrát si v přírodě pro získání klíčových kompetencí pro život. Tereza je mámou dvou kluků, má ráda komunitní zahradničení, street art a tanec, žije v Praze.