Výše členských příspěvků na rok 2022/2023

Docházka dětí do LKF začíná v září a končí v červnu následujícího roku.

 

Členský příspěvek a příspěvek na provoz hradí zákonní zástupci vždy do 20. dne předcházejícího měsíce na bankovní účet spolku s uvedením variabilního symbolu, který zákonným zástupcům spolek přidělí po podpisu Přihlášky ke členství ve spolku Felbiánek a podpisu Smlouvy o poskytování výchovně-vzdělávacího programu.

 

Zákonní zástupci uhradí spolku nejpozději do sedmi dnů od podpisu zmíněné Smlouvy kauci ve výši dvojnásobku měsíčního členského příspěvku. Kauce slouží jako jistota za rezervaci místa pro dítě ve vzdělávání.

 

Přihlášku (jeden originál) a Smlouvu (ve třech originálech) je nutné doručit na adresu spolku Felbiánek (Spolek Felbiánek, z. s., Felbabka 80, 268 01 Hořovice), nebo osobně do zázemí LKF.

 

Sourozenecká sleva je 15 % z vybraného členského příspěvku.

 

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akce účastní.