Výše členských příspěvků na rok 2023/2024

PŘÍSPĚVĚK NA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Docházka do školky

                                          Cena za docházku za měsíc

2 dny v týdnu

                                          4000,- Kč

3 dny v týdnu

                                          5000,- Kč

4 dny v týdnu

                                          6000,- Kč

5 dní v týdnu

                                          7000,- Kč

PŘÍSPĚVĚK NA PROVOZ

 

Docházka do školky

                                          Cena za zálohy na obědy za měsíc

2 dny v týdnu

                                            560,- Kč

3 dny v týdnu

                                            850,- Kč

4 dny v týdnu

                                           1200,- Kč

5 dní v týdnu

                                           1400,- Kč

Nově je zpoplatněno členství ve Spolku Felbiánek – roční členský příspěvek na rodinu činí 1200,- Kč
(tato částka bude použita na provoz (nákup spotřebního materiálu, opravy apod.).

Docházka dětí do LKF začíná v září a končí v červnu následujícího roku.

 

Členský příspěvek a příspěvek na provoz hradí zákonní zástupci vždy do 20. dne předcházejícího měsíce na bankovní účet spolku s uvedením variabilního symbolu, který zákonným zástupcům spolek přidělí po podpisu Přihlášky ke členství ve spolku Felbiánek a podpisu Smlouvy o poskytování výchovně-vzdělávacího programu.

 

Zákonní zástupci uhradí spolku nejpozději do sedmi dnů od podpisu zmíněné Smlouvy kauci ve výši dvojnásobku měsíčního členského příspěvku. Kauce slouží jako jistota za rezervaci místa pro dítě ve vzdělávání.

 

Přihlášku (jeden originál) a Smlouvu (ve třech originálech) je nutné doručit na adresu spolku Felbiánek (Spolek Felbiánek, z. s., Felbabka 80, 268 01 Hořovice), nebo osobně do zázemí LKF.

 

Sourozenecká sleva je 15 % z vybraného členského příspěvku.

 

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akce účastní.