Program pro předškoláky – dle „Metody dobrého startu“

 

 

Máte doma předškoláka? Chcete ho přihlásit k nám do Lesního klubu Felbiánek a lámete si hlavu s tím, jak vyřešit povinnou předškolní docházku? Je to naprosto snadné. Zde je návod, jak postupovat, aby se „koza nažrala a vlk zůstal celý”:

1. Do konce května zapište dítě do rejstříkové MŠ (nemusí to být nutně vaše spádová);
2. zažádejte si u ředitele/ředitelky MŠ o „individuální vzdělávání“;
3. přihlaste dítě k docházce do Lesního klubu Felbiánek (LKF);
4. oznamte koordinátorovi LKF, do které rejstříkové školky je dítě zapsáno, a my ve spolupráci s touto školkou dojednáme pohodlnější podmínky pro “přezkoušení”;
5. Lesní klub Felbiánek se o vaše předškoláky postará (viz níže).

Lesní klub Felbiánek má vypracovaný program pro předškoláky, který vychází z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a zahrnuje aktivity zaměřené zejména na rozvoj jemné motoriky, grafomotorických dovedností, řečových kompetencí a matematicko-logického myšlení. Předškolní příprava probíhá „Metodou dobrého startu“ 1x-2x týdně (30 minut), v době klidu a odpočinku po obědě, odděleně od menších dětí, pod vedením zkušeného pedagoga s připraveným výukovým programem a umožňuje dětem rozvíjet jejich dovednosti tak, aby byly připraveny na vstup do školního prostředí.

Užitečné odkazy:
• Informace o povinném předškolním vzděláváním (MŠMT)

Blog Učit nebo neučit: Povinný předškolní rok – nejčastější otázky a odpovědi

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (MŠMT)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (MŠMT)