Sedm Divů EVVO

Ekologické vzdělávání je cesta. Pojďme spolu!

Na obrázku výše je  cesta brdským lesem. Poznáte, na které straně je les zdravější? A proč je to tak?

Chtěli byste odpověď na tuto otázku s někým prodiskutovat?

Přidejte se k nám ve Vzdělávacím kurzu s akreditací MŠMT

(číslo akreditace: MSMT-11414/2020-4-250).

 

Letos probíhá druhý ročník kurzu.

 

KDY:

30. 9. a 1. 10. 2022

4. a 5. 11. 2022

24. a 25. 3. 2023

19. a 20. 5. 2023

 

KDE:

Ubytování v Hotelu U Parku v Hořovicích

Konání seminářů v hotelové zahradě a brdských lesích

 

ZAČ:

5000,- Kč za osobu za celý cyklus seminářů

 

(Ubytování a polopenze jsou hrazeny z dotačních prostředků od Středočeského kraje.)

 

PRO KOHO:

Učitelé MŠ, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času, speciální pedagogové, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

KAPACITA:

16 osob

 

PROGRAM:

Pátek 30. 9. 2022 – Hotel U Parku, Hořovice

• 8:30 – 9:00 Registrace a zápis

• 9:00 Zahájení

• Program:

− Přivítání, seznámení, organizační informace

− Úvod do rozvoje osobnosti pedagoga

− Bloomova taxonomie

− Úvod do EVVO

 

• 17:00 Konec prvního dne

Sobota 1. 10. 2022 – Felbabka

• 9:00 Začátek semináře

• Program:

− Ukázková EVVO aktivita

− Sestavení vlastní EVVO aktivity podle metodických listů

− Zhodnocení vlastních metodických listů

− Závěrečná diskuse a reflexe

 

• 17:00 Konec prvního semináře

Další detaily průběžně připravujeme.

Počet přihlášených účastníků: 15/16 (zbývá 1 volné místo)

A co že nás čeká?

 • Práce na rozvoji osobnosti pedagoga
 • Práce na rozvoji kompetencí dětí dle Bloomovy taxonomie a Kolbova cyklu učení
 • Neformální vzdělávání v přívětivém prostředí
 • Společná i samostatná práce při tvorbě programů EVVO, jejich prezentace a reflexe
 • Vše-smyslové prožívání EVVO
 • Podpora a konzultace vlastních dotačních žádostí

A kdo že nás čeká?

Veronika Kořínková

Jako učitelka v mateřské škole a máma dvou synů si moc přeji, aby byl kladný vztah dětí ke všemu živému a k přírodě kolem nás jednou z jejich hlavních emocí již od útlého věku, a to jak v lesních školkách, tak i ve školkách městských či sídlištních. Proto jsem přijala nabídku stát se součástí tohoto týmu a pro svou profesi a sama pro sebe také výzvu, jak co nejsnáze zajistit maximální efekt s minimálními náklady…

Kristýna Mikésková

Většina předškolních dětí vnímá přírodu jako velkou hernu a badatelnu. Podněcovat v nich cit pro ekologii a zodpovědnost je efektivní tehdy, když se tyto postoje zrcadlí v jednání nás dospělých. Děti s námi tráví dost času na to, aby nás vnímaly nejen jako učitele, ale hlavně jako vzory. Dokázat hodnotit a rozvíjet vlastní znalosti a dovednosti, a také být v kontaktu se svými hodnotami, považuji za známku kvalitního pedagogického přístupu. V projektu 7 divů EVVO mám proto na starost především podporu dospělých v oblasti rozvoje (nejen) pedagogických a lektorských kompetencí.

Petra Wasková

Environmentální výchovou a přírodními vědami se zabývám proto, že to má smysl. Už od malička mě příroda fascinovala, proto se dnes snažím odhalovat její taje svým dětem. A hřeje mě u srdce, když i ony samy ukazují kamarádům, jak je důležité přírodu respektovat a vážit si jí. Vést děti v tomto duchu, být jim správným vzorem a průvodcem je nejvyšší ambicí dobrého vychovatele. Souhlasíte? Tak pojďme společně do toho! Každý za sebe, všichni za přírodu!

Karel Waska

Jako většina dospělých si přeju lepší, nebo aspoň stabilní budoucnost pro děti. Učitelky státních MŠ jsou zhusta přetížené pouhým počtem dětí, které musí udržet v bezpečí, na ekologické vzdělávání jen zřídka zbývá čas. V neformální diskusi o dynamice přírodních systémů a lidském vlivu na ně vždy podporuju užívání selského rozumu a vlastní kritické myšlení. 

Co řekli absolventi prvního ročníku?

 • Inspirace pro další práci, motivace.

 • Kurz mi poskytnul spoustu prožitků, být jako děti, vše si zkusit na vlastní kůži.

 • Živé učení!

 • Možnost najít „parťáka“, který tu bude i po konci kurzu.

 • Lektoři vědí naprosto přesně, co dělají, sledují a za jakým cílem jdou (vedou účastníky).

 • Proč byste doporučili kurz dalšímu člověku/kolegovi? Protože pokud bude chtít dělat EVVO, tak získá ještě větší chuť jít do toho.