Spolek lidí. Pro děti, pro jejich vzdělávání, pro životní prostředí.

Cílem spolku Felbiánek je podněcovat u dětí používání zdravého selského rozumu, rozvíjet jejich osobní zodpovědnost vůči životnímu prostředí a podporovat spotřebitelsky spravedlivé chování.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým uskupením občanů, v němž se sdružili zastánci lesní pedagogiky, úcty k přírodě, zdravého životního stylu a udržování lidových tradic.

Více o charakteru či páteřních činnostech spolku se můžete dočíst v přiložených Stanovách spolku.

Informace o zpracování osobních údajů ve spolku naleznete v Pravidlech GDPR.

Letní příměstské tábory s Felbiánkem 2022:

PRINCEZNIČKA NA BÁLE, 

POZTRÁCELA KORÁLE

 

11.7.-15.7.2022
Pro školkové děti 4-6 let
Cena: 2200,- Kč

Místo: Údolí ticha u Březové

 

(cena zahrnuje celotýdenní program, pomůcky, pitný režim a obědy)

TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE

 

 

1.-5.8.2022
Pro školní děti 6-9 let
Cena: 2500,- Kč

Místo: Údolí ticha u Březové

 

(cena zahrnuje celotýdenní program, pomůcky, pitný režim a obědy)

ZTRACENI

 

11.7.-15.7.2022
Pro školní děti 6-9 let
Cena: 2500,- Kč

 

(cena zahrnuje celotýdenní program, pomůcky, pitný režim a obědy)

DRAČÍ BOJOVKA

 

25.7.-29.7.2022
Pro školkové děti 3-6 let
Cena: 2200,- Kč

 

(cena zahrnuje celotýdenní program, pomůcky, pitný režim a obědy)