Obecným cílem spolku Felbiánek je seznámení dětí s podstatou udržitelného rozvoje vycházejícího z používání selského rozumu. Tohoto cíle se Felbiánek snaží dosáhnout prostřednictvím svých programů EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty). Hlavní dva směry našich programů představujeme níže.