Výše členských příspěvků na rok 2020/2021

• Docházka dětí do LKF začíná v září a končí v červnu následujícího roku.

 

• Závaznou přihlášku dětí k docházce do LKF je nutné doručit písemně do konce června na adresu spolku Felbiánek (Spolek Felbiánek, z. s., Felbabka 80, 268 01 Hořovice).

 

• Členské příspěvky se hradí na daný měsíc docházky dva měsíce předem, nejpozději do 20. dne v měsíci (např. za září je třeba uhradit členský příspěvek do 20. července, za říjen do 20. srpna, atd.). Pokud nastupuje dítě docházku po 20. dni v měsíci, zaplatí rodič členský poplatek dohromady za skutečný počet dní v měsíci nástupu plus první celý měsíc docházky, a to dva měsíce před prvním celým měsícem docházky, a to do 20. dne měsíce (např. pokud dítě nastupuje 23. září, je třeba uhradit členský příspěvek za 7 zářijových dní (mínus soboty a svátky) a za celý říjen, a to do 20. srpna).

 

• Podklady k platbě členského příspěvku Vám zašleme po obdržení vyplněné a podepsané Přihlášky ke členství ve spolku Felbiánek a Přihlášky dítěte k docházce do LKF.

 

• Sourozenecká sleva je 15 % z vybraného čl. příspěvku.

 

• Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akce účastní.

 

Cena nezahrnuje stravné.