Spolek

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým uskupením občanů, v němž se sdružili zastánci lesní pedagogiky, úcty k přírodě, zdravého životního stylu a udržování lidových tradic.

Více o charakteru či páteřních činnostech spolku se můžete dočíst v přiložených Stanovách spolku.

Informace o zpracování osobních údajů ve spolku naleznete v Pravidlech GDPR.