Toulky lesem s Felbiánkem

 • Chcete dětem přímo ve vaší školce zdarma zajistit environmentální výuku, výchovu a osvětu (EVVO)?
 • Spolek Felbiánek ve spolupráci se Středočeským krajem nabízí bezplatné programy EVVO pro všechny MŠ mikroregionu Hořovicko a okolí.
 • Dva zkušení lektoři a odborníci EVVO navštíví vaši MŠ a během dvouhodinového programu seznámí děti s jednou z vybraných Felbiánkových toulek, příslušných těmto hlavním tematickým okruhům:
 1. Od zrna až k chlebu (září)
 2. Jak se rodí jablíčko: od pecky po pecku (říjen)
 3. Bramborák je moc bramborovej (listopad)
 1. Pro jednoho odpad, pro jiného poklad (prosinec)
 2. Felbiánek třídící: Co do lesa patří a co ne? (leden)
 3. Pec nám spadla! Kdopak topil? (únor)
 1. Vandrovní řemesníci (březen)
 2. Pohádky dávných moří (duben)
 3. Letem ptačím světem (květen)
 1. Kde je voda, kdo ji dodá? (červen)
 2. Jak to ta vodoměrka dělá? (červen)
 • Návštěvy budou probíhat v pondělí dopoledne, každý týden jedna školka
 • Maximální kapacita programu je 16 — 20 dětí, dělených do čtyř skupin
 • Dvouhodinový poutavý program je logicky členěn do 15-minutových bloků
 • Děti jsou motivovány k přímému zapojení do programu, je podněcována jejich manuální zručnost a společenské shopnosti
 • Účast alespoň dvou místních pedagogů MŠ je nezbytná
 • Kontakt pro zájemce o přihlášení do programu: felbianek@gmail.com
 • Kalendář obsazenosti jednotlivých pondělních termínů můžete najít zde.