Programy EVVO

Obecným cílem spolku Felbiánek je seznámení dětí s podstatou udržitelného rozvoje vycházejícího z používání selského rozumu. Tohoto cíle se Felbiánek snaží dosáhnout prostřednictvím svých programů EVVO (Environmentální výuky, výchovy a osvěty). První dva z těchto programů představujeme níže.

 

Pro děti MŠ
Pro kantory MŠ